Kontor och övriga lokaler

Till vård och omsorgslokaler behövs det även finnas komplement, så som kontor och personalutrymmen. Vi har även andra typer av lokaler som;

  • Vanliga Kontor
  • Utbildninglokaler
  • Butikslokaler
  • Servicelokaler