Vi har plats för fler

Länsgårdens fastigheter riktar sig huvudsakligen till hyresgäster inom vård och omsorg men vi har en mix av hyresgäster, där det är möjligt.