Våra kunder vet bäst – och vi delar glädjen med dem!

Länsgården genomför regelbundet kund-undersökningar. Vi lyssnar på våra kunder och låter dem – fritt ur hjärtat – peka ut vad vi kan göra ännu bättre.
Med ett Nöjd Kund-Index på 73 för lokaler och 79 för bostäder  ligger Länsgården klart över branschgenomsnittet på 65-70.