Vilan 2

Lorem ipsum ...

 

Fastighetsbeteckning

Vilan 2

Fastighetstyp

Bostäder, äldreboende, kontor, vårdcentral

Adress

Ribbingsgatan 6–14, Köping-Hultgatan 4–8,Storgatan 33

Läge

Centralt i Örebro

Antal byggnader

6 st

Byggnadsår

1781, 1860, 1952, -83, -93

Ombyggnadsår

1952-, 56, -60, -66, -84, -96, -99

Bostäder

4 605 kvm

Lokaler

8 661 kvm

Summa

13 266 kvm

Tomtareal

19 860 kvm