Spannremmen 2

Ligger strax öster om stadskärnan. Alldeles intill ligger tennisbanor och en bit bort finns Kumlasjön med en rad olika arrangemang sommartid.

 

Fastighetsbeteckning

Spannremmen 2

Fastighetstyp

Äldreboende, vårdcentral, storkök, tandvård

Adress

Norra Kungsvägen 10

Läge

Ca 500 m öster om Kumla centrum

Antal byggnader

2 st

Byggnadsår

1963, -68, -80

Ombyggnadsår

1993, -94, -95, -01

Bostäder

2 791 kvm

Lokaler

7 652 kvm

Summa

10 443 kvm

Tomtareal

25 515 kvm