Bostäder och lokaler för små och stora behov

Länsgården bidrar genom nybyggnation och utveckling av fastigheter till att skapa nya möjligheter i boendet och lösa behovet av verksamhetsanpassade lokaler.
Hos oss bor, arbetar, utbildar sig och vårdas fler än 100 000 länsbor.

Plats för olika behov

Våra lokaler inrymmer allt från förskola till butikslokaler.
Av bolagets 800 bostäder hyrs tre fjärdedelar ut till boende med särskilda behov som seniorboende, äldreboende, gruppboende och möblerat korttids­boende.

Länsgården har bostäder och lokaler i hela länet.

Huvuddelen är koncentrerat till Örebro där också vårt kontor finns.

Länsgården Fastigheter AB:s affärsidé ;

Länsgården ska äga, utveckla och förvalta fastigheter med tydligt inslag av samhällsfinansierade hyresgäster, vilket generera en långsiktig och stabil avkastning samt skapar ett värde för ägaren.

Vår vision

Länsgården ska vara den ledande aktören inom förvaltning och utveckling av lokaler samt boenden för särskilda behov i Region Örebro.

 

Verksamheter

Verksamheter

Hyresgäster

Verksamheter

Fakta om Länsgården

  • Länsgården Fastigheter AB ägs av Region Örebro län.
  • Verksamheten startade 1990.
  • Bolaget är självfinansierat och förvaltar 145 000 kvadratmeter.
  • Våra hyresgäster är huvudsakligen kommuner i länet och Region Örebro län.
  • Bolaget äger och förvaltar 8 bussdepåer i länet och dessa ligger som ett dotterbolag, Bussdepåer i Örebro län AB.