Våra värdegrunder

Ärlig

Vi ska vara ärliga, uppriktiga och tydliga i vår kommunikation med vår omgivning så att vi upplevs som trovärdiga, pålitliga och seriösa.

Respektfull

Vi ska uppträda respektfullt, visa hänsyn och vara öppna så att vi vinner kundernas förtroende

Lyhörd

Vi ska vara lyhörda, lyssna och visa medmänsklighet genom att på ett öppet sätt ta emot intryck och åsikter

Entusiastisk

Vi ska vara entusiastiska, engagerade och tillmötesgående och se möjligheter och ta in nya idéer som kan utveckla individen och företaget

Kompetent

Vi ska vara kompetenta vilket innebär att vi är kunniga, lämnar klara besked och levererar i tid så att vi uppfattas som professionella och affärsmässiga