Våra värdegrunder

Värdeskapande

På Länsgården arbetar vi för att maximera kundnyttan och för att ta till vara våra ägares intressen genom att eftersträva ett värdeskapande i vårt dagliga arbete.

Engagemang

Vi som arbetar på Länsgården visar engagemang i vårt arbete genom att verka för bra relationer såväl internt som externt.

Respekt

 

Kompetens

På Länsgården använder vi våra förmågor på bästa sätt genom att tillämpa såväl kunskaper som färdigheter.

Ansvarsfull

Vi är ansvarsfulla i vårt agerande såväl i stort som i smått.