Så jobbar vi

Bolaget jobbar huvudsakligen inom tre affärsområden:

  • Lokaler för vård och omsorg
  • Boenden för särskilda behov
  • Lokaler för kommersiell verksamhet

Vår personal består av fastighetstekniker, förvaltare, administratörer samt ledning. Vi  är 19 anställda på Länsgården.

Styrelse och företagsledning

Ordinarie styrelseledamöter
Björn Eriksson (s), ordf
Margareta Scherlund (s), vice ordf
Eva Karvonen (s)
Torgny Larsson (s)
Håkan Kangert (m)
Magnus Larsson (m)
Barbro Klaeson (fp)

Ersättare
Ann Lindvall (s)
Krister Tornberg (m)

Styrelsesekreterare
Hans Matsman

Företagsledning
Jan Andersson, VD.
Hans Matsman, Ekonomichef.
Birgitta Östman, Fastighetsförvaltare.