Så jobbar vi

Bolaget jobbar huvudsakligen inom tre affärsområden:

  • Lokaler för vård och omsorg
  • Boenden för särskilda behov
  • Lokaler för kommersiell verksamhet

Vår personal består av fastighetstekniker, förvaltare, administratörer samt ledning. Vi  är 19 anställda på Länsgården.

Styrelse och företagsledning

Ordinarie styrelseledamöter
Björn Eriksson (s), ordf
Helena Bosved (mp), vice ordf
Teija Pellgaard (s)
Henric Elgstrand (v)
Håkan Kangert (m)
Magnus Larsson (m)
Staffan Werme (fp)

Ersättare
Stefan Eriksson (s)
Björn Junaeus  (kd)

Styrelsesekreterare
Maria Pisoni Sundahl

Företagsledning
Camilla Petersen, VD
Maria Pisoni Sundahl, Ekonomi - och personalchef
Matz Karlsson, Fastighetschef                          Mats Strömberg, Driftchef