Bostäder och lokaler för små och stora behov

Länsgården bidrar genom nybyggnation och utveckling av förvärvade fastigheter till att skapa nya möjligheter i boendet och lösa behovet av verksamhetsanpassade lokaler för etablerade företag och spirande affärsidéer.
Hos oss bor, arbetar, utbildar sig och vårdas fler än 100 000 länsbor.

Plats för olika behov

Våra lokaler inrymmer allt från dagis till verkstadsindustri.
Av bolagets 733 bostäder hyrs tre fjärdedelar  ut till boende med särskilda behov som seniorboende, äldreboende, gruppboende och möblerat korttidsboende.

Vi finns i fem kommuner

Länsgården har bostäder och lokaler i fem kommuner i länet

 • Örebro
 • Karlskoga
 • Askersund
 • Kumla  
 • Hällefors

Huvuddelen är koncentrerat till Örebro där också vårt kontor finns.

Länsgården Fastigheter AB:s affärsidé är att ;

 • Uppfylla ägarnas och kundernas förväntningar,
 • Tillhandahålla funktionella, effektiva, tekniska och ekonomiska totallösningar på kundernas behov av bra bostäder och bra lokaler,
 • Utveckla bolagsvärdet genom att vårda och underhålla fastighetsbeståndet, så att en långsiktig, stabil avkastning erhålles.

Vår vision

Länsgården ska vara den mest omsorgsfulla hyresvärden med plats för boende, vård och utbildning.

Om Länsgården

 • Länsgården Fastigheter AB ägs av Region Örebro län.
 • Verksamheten startade 1990.
 • Bolaget är självfinansierat och förvaltar 150 000 kvadratmeter.
 • Våra hyresgäster är huvudsakligen kommuner i länet och Region Örebro län.