Bostäder och lokaler för små och stora behov

Länsgården bidrar genom nybyggnation och utveckling av  fastigheter till att skapa nya möjligheter i boendet och lösa behovet av verksamhetsanpassade lokaler.
Hos oss bor, arbetar, utbildar sig och vårdas fler än 100 000 länsbor.

Plats för olika behov

Våra lokaler inrymmer allt från förskola till butikslokaler.
Av bolagets 800 bostäder hyrs tre fjärdedelar ut till boende med särskilda behov som seniorboende, äldreboende, gruppboende och möblerat korttids­boende.

Länsgården har bostäder och lokaler i hela länet.

Huvuddelen är koncentrerat till Örebro där också vårt kontor finns.

 

Länsgården Fastigheter AB:s affärsidé ;

att uppfylla kundernas förväntingar och behov av bra bostäder och lokaler samt vårda och underhålla fastighetsbeståndet så att en långsiktig, stabil avkastning erhålles.

 

Vår vision

Länsgården ska vara den mest omsorgsfulla hyresvärden med plats för boende, vård och utbildning.

Om Länsgården

  • Länsgården Fastigheter AB ägs av Region Örebro län.
  • Verksamheten startade 1990.
  • Bolaget är självfinansierat och förvaltar 145 000 kvadratmeter.
  • Våra hyresgäster är huvudsakligen kommuner i länet och Region Örebro län.
  • Bolaget äger och förvaltar 8 bussdepåer i länet och dessa ligger som ett dotterbolag, Bussdepåer i Örebro län AB.