Nyheter från Länsgården

  • 2014 Årsredovisning
    Här kan du läsa hur 2014 har sett ut för Länsgården Fastigheter AB.
    Läs mer

  • Nya hyror 2015
    I en överenskommelse med hyresgästföreningen kommer en höjning att ske från 1 april 2015 för Länsgårdens bostäder med 0,9 % i Örebro och i Karlskoga blir höjningen 0,65 %.
    Läs mer