Miljöbyggnad Silver

Länsgården har som mål att uppföra och certifiera samtliga nybyggnationer enligt standarden Miljöbyggnad Silver, en standard utvecklad av Sweden Green Building Council. Denna certifiering motsvarar myndighetskrav från Arbetsmiljöverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Socialstyrelsen samt branschkrav - men håller högre ambitionsnivå är svensk byggstandard enligt Boverkets byggregler.

Mer information om Miljöbyggnad hittar ni via Sweden Green Building Councils hemsida: https://www.sgbc.se/ Länk till annan webbplats.