Miljöbokslut

Länsgården gör inget eget miljöbokslut utan redovisar till ägaren som är Region Örebro län.

Länsgården bedriver ett miljöarbete som överensstämmer med ägarens miljömål.

Miljöredovisning för 2012-2013 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.