Vi utvecklar boenden för hyresgästernas individuella behov

Anpassat boende eller vanliga hyresrätter

  • Senior- och äldreboende
  • Gruppboende  för särskilda behov
  • Korttidsboende för privat och offentlig sektor
  • Centrala eller naturnära boenden